Školení Simulace elektronických obvodů a mechatronických systémů ANSYS Simplorer I

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

základní

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

19 500 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Cílem tohoto školení je seznámit nového uživatele, nebo začátečníka s problematikou simulace elektronických obvodů a mechatronických systémů programem ANSYS Simplorer. Účastník má v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Obsah školení:

 • Úvod do simulace elektronických obvodů a mechatronických systémů programem ANSYS Simplorer v rámci ANSYS Electronics desktop. Charakteristika a přehled programu, možnosti tvorby pokročilých modelů, typy analýz a zpracování výsledků.
 • Prostředí a grafické uživatelské rozhraní programu ANSYS Simplorer, tvorba elektrických a mechatronických schémat, knihovny elektronických, magnetických, mechanických, teplotních, hydraulických a fluidních prvků.
 • Základní typy analýz – statická analýza, analýza harmonického ustáleného stavu a analýzy přechodových dějů. Volba a nastavení řešičů, parametry simulace, konvergenční kritériá a přesnost výsledků.
 • Deklarace proměnných, parametrů, parametrizace modelu, export a import dat. Import SPICE modelů a SPICE model editor.
 • Definice, parametry a nastavení pro napěťové, proudové a řízené zdroje, (SPICE) konvence týkající se zdrojů a obvodových prvků. Nelinearity a modelování nelineárních charakteristik součástek.
 • Pokročilé techniky modelování a možnosti tvorby modelů:
 • Stavové automaty, typické aplikace, základní prvky a definice jejich parametrů.
 • Blokové diagramy, typické aplikace, základní prvky a definice jejich parametrů.
 • Přenosové charakteristiky a přenosové funkce, Bodeho diagram.
 • Jazyk VHDL-AMS a jeho aplikace při tvorbě modelů.
 • Zjednodušování schémat, postup při tvorbě a aplikaci funkčních bloků.
 
1 Začátek 2 Dokončit
Registrace
Napište datum Vašeho ideálního termínu
Vložte počet účastníků, další poznámku ke školení
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin