Blog

Akustika – Svět inovací

Školení

mechanika
Trvání
3 dny
Úroveň
Základní
Forma
Prezenční
Cena
27 000 Kč

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou simulace rychlých přechodových dějů softwarem LS-DYNA. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Obsah:

 • Úvod do problematiky řešení rychlých přechodových dějů
 • Konečné prvky v softwaru LS-DYNA
 • Implicitní a explicitní časová integrace
 • Lineární i nelineární materiálové modely
 • Aplikace okrajových, počátečních podmínek a zatížení
 • Definice kontaktního rozhraní
 • Výpočet a vyhodnocení výsledků

Podrobný popis školení:

 • FEM – Úvod do teorie a aplikace MKP (na vyžádání během školení)
 • User Interface – Uživatelské prostředí softwaru ANSYS Workbench (řízení projektů, návaznosti úloh, …)
 • Preprocessing – Příprava výpočtových modelů:
  • Geometry Import – Import CAD geometrií (2D nebo 3D, objemová, plošná a liniová tělesa, parametrů, skupin výběrů entit, souřadnicových systémů, …)
  • Selecting – Selektování entit (výběr objemů/ploch/hran/bodů, pojmenované skupiny výběrů, …)
  • Virtual Topology – Úprava geometrického modelu za účelem aplikace okrajových podmínek a zjednodušení síťování
  • Meshing – Vytvoření sítě konečných prvků (lokální a globální ovládání generovaní sítě, druhy sítí, …)
  • Static Structural Analysis – Okrajové podmínky a zatížení (silové, deformační, plošné, objemové, soustředěné, …)
  • Rigid/Flexible Bodies – Redukce modelu tělesa na jeden uzel s šesti stupni volnosti
  • Multi-body Parts – Úvod do řešení sestav (sdílení topologie, spojitost sítě, lepené kontakty, …)
  • Remote Points – Úvod do používání vzdálených bodů (soustředěné hmoty, síly, okrajové podmínky, spoje, …)
 • Analysis Settings – Nastavení řešiče statických strukturálních úloh (typy řešičů, výstupní veličiny, krokování, …)
 • Postprocessing – Získávání výstupů pro vyhodnocení výsledků (posunutí, napětí, reakce, grafy, …), konvergence sítě (ověření výskytu singularit) a přesnost řešení (odhad chyby)
 • Parametrization – Parametrizace úloh (sestavování návrhových bodů ze série vstupních a výstupních parametrů, tabulkové a grafické výstupy pro vyhodnocení)

Mám zájem o školení

zpracováním osobních údajů

 

Obecné informace ke školením

 • Místem pořádání školení je standardně sídlo naší společnosti.
 • Školíme dle materiálů společnosti Ansys doplněných o naše materiály.
 • Školení je vedeno interaktivním způsobem u počítače.
 • Součástí školení jsou praktické příklady.
 • Po úspěšném absolvování školení účastník obdrží certifikát.
 • Začátek školení je v 9 hod. a trvá zhruba do 17 hod. Čas je po domluvě možné přizpůsobit.
 • Během školení je zabezpečen oběd.
 • Registrace probíhá přes formulář na stránce jednotlivého školení. Týden před termínem školení posíláme bližší informace.
 • Pro studenty, doktorandy a pedagogy vysokých škol vlastnících předmětný software nabízíme slevu ve výši 25 % z ceny školení (neplatí pro Školení Ansys 365).
 • Slevy nelze sčítat.
 • Pro více účastníků z jedné firmy poskytujeme množstevní slevu (neplatí pro Školení Ansys 365):
  - 2. účastník získá slevu 25 % z ceny školení,
  - 3. a další účastníci pak slevu 50 %.
 • SVS FEM s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit termín školení. Přihlášení budou o zrušení termínu informováni nejpozději 1 týden před termínem školení.
 • V případě zrušení účasti na školení ze strany zákazníka bude SVS FEM s.r.o. uplatňovat storno poplatek ve výši 50 % při odhlášení se 1 týden před termínem školení a 80 % při odřeknutí 2 dny před termínem školení.
 • Ceny školení jsou uvedeny bez DPH (21 %).