ANSYS FENSAP-ICE TURBO

FENSAP-ICE-TURBO je první simulační systém speciálně vyvinutý pro simulaci všech aspektů při vzniku námrazy u tryskových motorů. Poskytuje integrovaný přístup šité na míru pro výrobce tryskových motorů, který umožňuje odhalit námrazu a konstrukční problémy předtím, než je vlastní konstrukce letadla dokončena. FENSAP-ICE-TURBO je plně integrovaný modul FENSAP-ICE, který přidává možnost modelování námrazy na čele motoru (ventilátor či IGV) a v rámci libovolného počtu po sobě jdoucích stupňů kompresoru. FENSAP-ICE-turbo umí modelovat trajektorie kapiček vody a / nebo ledových krystalů a určit tak nárazové oblasti a odhadnout tvary vznikajícího ledu v několika fázích aktivních tryskových motorů.

  • Simulace námrazy (celý proces namrazování a odmrazování)
  • Interakce procesu vzniku námrazy s aktivním motorem (vícestupňové proudové motory)
  • Interakce s proudícím vzduchem (plná CFD analýza)

Integrované moduly poskytují precizní řešení pro výrobce tryskový motor
FENSAP-ICE-TURBO má čtyři moduly, které simulují jak vznik námrazy tak podmínky odmrazování: proudění vzduchu (CFD), oblasti dopadu kapiček a ledových krystalů, tvary vznikajícího ledu, a tepelné zátěže při námrazování a odmrazování. Aerodynamická degradace (CFD) splňuje požadavky dodatku C, dodatku D (ledové krystaly) a dodatku O (SLD).

Simulace aerodynamické mřížky a námrazy současně
FENSAP-ICE-TURBO akceptuje mřížky generované většinou komerčního softwaru pro tvorbu sítě. Mřížky mohou být strukturované nebo nestrukturované-hybridní (šestihranná, čtyřboká, pyramidální a prismatické prvky). Stejná mřížka je používána u všech čtyř modulů, takže CFD aerodynamické mřížky mohou být použity stále stejné pro komplexní  analýzu účinků námrazy. Technologie FENSAP-ICE-TURBO nabízí souběžnou analýzu aero i námrazy.

Snadný přenos dat z a do ostatních komerčních kódů
Akceptuje výsledky proudění vzduchu z většiny komerčních CFD, snadno je integruje do vývojového cyklu motoru. FENSAP-ICE-TURBO umžňuje přenést data do většiny komerčních vizualizacčních kódů. Navíc, software běží na většině počítačových platforem, od počítače po clustery.

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin