CivilFEM for ANSYS

CivilFEM je programové prostředí orientované na stavební inženýrství, vytvořené jako nadstavba programu ANSYS. Nabízí stavařsky orientované modelování, speciální způsoby zatížení, materiály, prvky apod., vyhodnocování dle standardních kódů (EuroCode, ...) či možnost použití dimenzačních výpočtů.

CivilFEM představuje unikátní spojení špičkového, obecně stavěného FEM programu ANSYS s know-how výpočty pro stavební inženýrství aplikované do prostředí modulů programu CivilFEM. Program, zahrnující potřebné knihovny materiálů, mezinárodní a národní kódy, dimenzační algoritmy a další stavařsky orientované postupy, se opírá o celé zázemí programového vybavení ANSYS: upraveným grafickým prostředím počínaje přes solvery, elementy a algoritmy až po prostředky pro vyhodnocování výsledků.

 • Průmyslové objekty, výškové budovy, sportovní haly a zařízení
 • Seismické výpočty
 • Objekty a zařízení klasických, jaderných a větrných elektráren
 • Stavby na moři a na pobřeží
 • Mosty (beton, ocel, lana atd.)
 • Předepjaté a nelineární modely pro beton
 • Stavby tunelů
 • Podloží, zakládání staveb (desky, stěny, piloty atd.)
 • Geologické problémy, mechanika zemin
 • Přehrady, hráze (beton, zemina atd.)
 • Lanové konstrukce, stavby zvláštního určení atd.
 • Kontrola kvality, soudní znalecké posudky, úpravy projektů

Pokročilé funkce a logické operace pro modelování pevných těles (solidů), kontrola sítě, odhad chyby, adaptivní síť, mapování sítě, atd.

Rozsáhla knihovna elementů (200 elementů)

Inteligentní kombinace zatížení

Předpjatá a tlumená modální analýza

Robustní nelineární analýza s časovým průběhem (NLTH) v kombinaci s libovolnou nelinearitou

Nelineární sekvenční analýza (Birth and Death elementů a aktualizace časově závislých materiálových vlastností)

Skutečná nelineární vzpěrná analýza

Automatické kontaktní plošné elementy

Element SOLID 65 (nelineární pevný vyztužený betonový element)

Optimalizační modul a parametrická analýza

Vstupní soubor s příkazy, uživatelsky programovatelné funkce

Rychlý řešič pro jakýkoliv druh analýzy

Automatický zatěžovací krok pro nelineární a dynamickou analýzu, CivilFEM specializované moduly pro pokročilé a specifické potřeby stavebních inženýrů

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin