ANSYS Motion

ANSYS Motion umožňuje efektivní řešení dynamických systémů tuhých a poddajných těles. K řešení těchto systémů využívá nejnovější technologie pro simulace pohyblivých těles. Třetí generace softwaru kombinuje to nejlepší z oblastí klasických FEM simulací a nejnovější poznatky v oblasti rotujících tuhých těles. Tento přístup zajišťuje efektivní nasazení (nejen) ve vývoji nových produktů.

Zakladatelem ANSYS Motion je prof. Daesung Bae. Zhruba před 10 lety začal společně s jihokorejským softwarovým dómem Virtual Motion vyvíjet software DAFUL, do nějž vložil své více než 30leté zkušenosti z vývoje softwaru v oblasti simulace soustav těles analyzovaných pomocí moderních numerických metod. Řada rozšiřujících nástrojů umožňuje efektivní využití pro konkrétní průmyslová odvětví nebo aplikace. Pro představu můžeme uvést automobilový průmysl, který jistě ocení simulace agregátů a převodovky, dále též aplikace s řetězovými a řemenovými pohony (rozvody, pásy, aj.).

ANSYS Motion Links Toolkit

Jedná se o sadu nástrojů pro analýzu chování pohonných systémů s pružným převodem ve formě řetězu, pásu či dopravníku. Pro efektivní modelování a vyhodnocení takových konstrukcí nabízí ANSYS Motion Links Toolkit sadu automatizovaných metod a nástrojů. Uživatel zde může najít např. tvorbu pastorku řetězového pohonu obdobně jako ve strojnických tabulkách, nebo jednoduché generování drážkového řemene, kdy stačí nadefinovat jeden segment, následně definovat trajektorii tažení řemene a o zbytek se postará ANSYS Motion Links Toolkit.

ANSYS Motion Drivetrain Toolkit

Rozsáhlá sada nástrojů pro tvorbu a analýzu všech součástí převodovky od skříně a pouzdra přes hřídel až po ložiska. ANSYS Motion DRIVETRAIN umožňuje simulaci provozu systému pod vlivem proměnných zatížení a podmínek. Díky integraci s dalšími produkty ANSYS Motion vám DRIVETRAIN umožňuje analyzovat vibrace od silového zatížení, které působí na vozidlo při řízení, přičemž výstupy ze simulace jsou prakticky v souladu s experimentálním měřením. Tento modul také umožňuje konstrukci dvojice ozubených kol s ohledem na mezilehlou vůli (backlash). Ozubená kola mohou být opět vytvářena jak parametricky, tak i pomocí normalizovaných strojních tabulek. Velkým zjednodušením pro inženýry je také katalog ložisek všech oblíbených výrobců.

ANSYS Motion Car Toolkit

ANSYS Motion Car Toolkit je rozsáhlá sada nástrojů pro modelování automobilových systémů a podsystémů, jako jsou řízení, pohon, zavěšení kol (víceprvkové nápravy a MacPherson), kola samotná, brzdy atd. Má vlastní knihovnu pneumatik (Magic Formule, FTire, … ) a dalších dílů. Uživatel si také může vytvářet vlastní knihovny, což se promítá do velké úspory času v procesu vývoje výrobku. ANSYS Motion Car Toolkit umožňuje detailní analýzu mechanismů pomocí předdefinovaných schémat zatížení (statické testy náprav). Dále je také možné analyzovat systémy během celé škály jak předdefinovaných (jízda v kruhu, fish hook test, double lane change, step steer input, …), tak i uživatelem zadaných manévrů.

Ansys Motion EASYFLEX Toolkit

ANSYS Motion se odlišuje od konkurenčních řešení schopností bezsíťové analýzy napětí a deformace kinematických systémů. V praxi to znamená, že inženýr nemusí vytvářet síť nebo specificky připravit CAD model. Jednoduše definuje okrajové podmínky a zatížení. U velkých a složitých systémů (modelů) vám to ušetří desítky, ne-li stovky hodin práce.

Automotive

 • Odezva podvozkových soustav na impuls řízení
 • Životnost a namáhání pružin tlumičů MacPherson a víceprvkové nápravy
 • Hluk a vibrace převodovky v závislosti na otáčkách (NVH simulace)
 • Synchronizace převodových stupňů
 • Manuální a planetové převodovky
 • CVT, DSG převodovky a převodovky s hydroměničem
 • Histerzní křivky setrvačníku v závislosti na hodnotách RPM a vibrací motoru
 • Uložení motoru
 • Namáhání kardanu
 • Odpor kliky dveří
 • Životnost spojkových lamel
 • Analýza ložisek a ložiskových klecí
 • Analýza poloos

Vlaky

 • Kontakt kolo - kolejnice
 • Vibrace kabiny strojvedoucího
 • Bezpečnost dveří
 • Deformace nápravy

Defence & Aerospace

 • Odpalovací systém raket
 • Dynamická analýza střelných zbraní
 • Analýza podvozku letadla při přistání
 • Real-Time model vozidla 
 • Rychlost výpočtu
 • Přesnost výpočtu
 • Nevyžaduje HPC licence pro výpočet na více jádrech
 • Stabilita při výpočtech poddajných (flexible) těles
 • Možnost volby těles, která budou poddajná (flexible) a tuhá (rigid)
 • Automatické vytváření kontaktů u složitých soustav:
  • tuhé - tuhé (rigid to rigid)
  • tuhé - poddajné (rigid to flexible)
  • poddajné - poddajné (flexible to flexible)
 • Volba klasického FEM, nebo bezsíťového řešiče
 • Teplotní řešič plně propojen se strukturálním řešičem
 • Rozsáhlá materiálová knihovna:
  • lineární elastické
  • hyperelastické
  • plasty
  • pěna
 • Rozsáhlé předdefinované knihovny (ložiska, pastorky, ozubená kola, nápravy aj.)
 • Možnost vytváření vlastních knihoven
 • ANSYS Workbench
 • ANSYS Mechanical
 • DesignXplorer
 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin