ANSYS Simplorer

Je základním programem prostředí ANSYS Electronics Desktop pro návrh, analýzu a optimalizaci komplexních elektronických a mechatronických systémů v oblasti výkonové elektroniky a pohonů. Úzce spolupracuje se specializovanými simulačními programy na analýzu elekmotorů, generátorů a transformátorů (RMxprt, PExprt, Maxwell a Fluent). Program poskytuje široké spektrum technik modelování, které zahrnují el. obvody, stavové modely, stavové automaty, bloková schémata, algebraické i diferenciální rovnice. Umožňuje programovat ve standardních jazycích pro analogové, digitální a hybridní systémy: VHDL-AMS, SML a C/C++. Dále umožňuje integrovat analytické i konečnoprvkové modely komponent do systémových simulací, včetně modelů vytvořených v C/C++, Modelica, MATLAB/Simulink, Mathcad, ModelSim, QuestaSim a SPICE.

  • Simulace výkonové elektroniky
  • Simulace elektrických pohonů
  • Hydraulické a teplotní simulace
  • Systémové simulace multidisciplinárních úloh

Práce se širokým spektrem modelů a programovacích jazyků

Propojení modelů různých domén bez nutnosti převodu modelů

Modely výkonových polovodičových prvků a modulů

Knihovny prvků pro simulaci EMC a EMI

Parametrické, optimalizační a statistické výpočty

ANSYS Maxwell

ANSYS RMxpr

ANSYS PExprt

ANSYS Fluent

ANSYS Icepak

ANSYS Mechanical

ANSYS SIwave

ANSYS HFSS

ANSYS Q3D

Modelica

MATLAB/Simulink

ModelSim

QuestaSim

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin