Wizard Toolbar

ACT Modul: 

Mechanical

ACT Typ: 

Wizard

SVS FEM Wizard Toolbar je jednoduchý pomocník při preprocessingu a postprocessingu v prostředí ANSYS Workbench Mechanical (Simulation). Tento Toolbar, který vyvíjí firma SVS FEM, usnadňuje a urychluje některé typické operace používané v prostředí ANSYS Workbench:

  • Select – hledání a selektování kontaktních párů mezi konkrétními tělesy, hledání malých hran, selekce entit podle velikosti, přidání entit k nastavení příkazů.
  • Named Selection – automatické vytváření pojmenovaných podskupin.                                  
  • Hide/Show – rychlé zobrazení těles patřících k příkazu.
  • Rename – hromadné přejmenovávání.
  • Create Results (Time) – hromadné generování výsledků v různých časech.
  • Create Results (Participation factor) – hromadné generování výsledků z modální analýzy na základě participačního faktoru (vykmitané hmoty).
  • Capture Images – automatické ukládání obrázků.
  • Views – ukládání pohledů na mode

Pokud máte zájem aktualizovat Váš SVS FEM Wizard Toolbar prosím kontaktujte naši firmu.

Instalace SVS FEM Wizard Toolbar je snadná a nezasahuje do instalačního balíku ANSYS. Uživatel dokonce nepotřebuje administrátorská práva - využívá se technologie ANSYS ACT (ANSYS Customization Toolkit).

SVS FEM Wizard Toolbar představuje jednoduchou cestu, jak doplnit do Workbench Mechanical vlastní funkce usnadňující každodenní práci. Přizpůsobení nástrojů uživateli, úzce specializovanému na určitou problematiku, může zefektivnit jeho práci.

Soubory ke stažení

Wizard Toolbar 17 Release notes download [md5sum] 0c49c79ef5df1d320eae03e46127f473 [size] 1.8 MB
Wizard Toolbar 16 Release notes download [md5sum] eae4481166e549954f4e042b1e0a0158 [size] 1.8 MB
Wizard Toolbar 15 Release notes download [md5sum] ae800ad36e8090e09cbcf69aa99d76a6 [size] 1.8 MB
Wizard Toolbar 14.5 Release notes download [md5sum] 0f4a4256884d0ec9cbcb9eb655c0186b [size] 1.8 MB

 

 

 

Hotline:

 
facebook youtube linkedin