Capture Image

ACT Modul: 

Mechanical

ACT Typ: 

ACT aplikace

Aktuální verze: 

180.15 (trial verze, expirace: 17. 2. 2018)

Další informace: 


SVS FEM Capture Image přináší uživatelům ANSYS Mechanical možnost vytvářet obrázky do výpočtových zpráv a prezentací v pevně daných rozměrech se stejným rozlišením (kvalitou). Generované obrázky tak nejsou závislé na aktuálním rozlišení monitoru počítače tak ani na aktuální velikosti grafického okna.

Generovaný obrázek je pro kontrolu zobrazen v okně dialogu, kde lze před samotným uložením ještě například měnit pohled zobrazení, barvu pozadí, velikost písma. Pro kontrolu kvality prokreslení jsou připravena Zoom tlačítka.

Důraz je kladen na jednoduchost kopírování nebo přetažení (Drag&Drop) obrázku přímo do zprávy či prezentace a ukládání obrázku do souboru.

Popis ovládacích prvků:

Capture Image  - otevření hlavního okna aplikace, pokud je okno schováno někde na pozadí, toto tlačítko okno přenese na popředí (není možné spustit 2 aplikace najednou pro jeden modul Mechanical)

Generate Image – pro aktuální nastavení a úhel pohledu je generován, který je uložen na disk do složky projektu USER_FILES, pod názvem Preview.png, tento obrázek je rozvněž zobrazen v náhledu hlavního okna aplikace

Size (width x height) – zadání velikosti generovaného obrázku v pixelech, tímto je měněno rozlišení obrázku, tak i poměr stran obrázku. Tlačítky je možné velikost obrázku zvětšovat o 20% nahoru a dolů

Hide Legend, Hide Ruler, White Background – změnění nastavení pouze pro generovaný obrázek, tedy nastavení zobrazení modulu Mechanical se nemění

Font factor – relativní změna velikosti legendy generovaného obrázku tak aby byl text čitelný i při velmi malých obrázcích vložený do vypočtových zpráv a prezentací

Restore Recent – s projektem do USER_FILES jsou ukládány aktualní nastavení při každém stiknutí tl. Generate Image, tyto nastavení lze pak zpětně vyvolat v rozbalovacím menu Restore Recent.

Online Help – vyvolává tuto stránku s popisem aplikace

Scale 1.000x a tlačítka  - tlačítka umožňují měnit nastavení Zoom aktuálně generovaného obrázku. Umožňují uživateli jak detailní kontrolu rozlišení pod lupou, tak i globální náhled na obrázek.

Release notes v. 180.15

  • nová verze pro Ansys 18.0, ale plně funční ve verzích 17.1, 17.2
  • expirace 17. 2. 2018
  • nově DPI info
  • ukládání do separatních souborů
  • tlačítka pro rotaci a zarovnání svislé osy modelu
  • možnost schovaní triády
  • stabilnější

Soubory ke stažení

Capture Image 180.15 Stáhnout [md5sum] 3f02ba927a7a6534ad984a463cb15f2e [size] 396KB
Capture Image 171.14 Stáhnout [md5sum] 40870b4f60902c236431a09613dd2777  [size] 392KB
     
 
 

 

Hotline:

 
facebook youtube linkedin