Ansys Sound

Ansys Sound je software určený pro grafické zpracování zvukového signálu. Jeho hlavním přínosem je umožnit člověku slyšet/vidět zvukový projev vyvíjeného produktu dříve, než je vytvořen. V Ansys Sound je možná jak úprava signálů z mikrofonů, snímačů či měření obecně, tak signálů získaných ze simulací. Díky tomu lze zvukové defekty objevit již při návrhu produktu. S tímto software budete schopni lépe identifikovat zdroje nepříjemných či hlasitých zvuků, regulovat je a zajistit tak požadovaný zvukový projev, kterým můžete váš produkt učinit lepším než konkurence. 

 • Analýza hluku rotačních součástí, vzduchotechniky, elektrotechniky
 • Určení zvukového projevu produktu jako celku 
 • Určení akceptovatelnosti zvuku díky psychoakustickým indikátorům
 • Izolování zdrojů jednotlivých složek zvuku a porozumění jejich vlivu na výsledný projev
 • Určení potřebného snížení úrovní jednotlivých složek hluku ve vozidle i mimo něj pro splnění norem
 • Porovnání výsledků měření a simulace
 • Návrh či změna charakteru zvukového projevu domácího spotřebiče

 • Poslech signálu ze simulací 
  • Identifikujte defekty již v návrhu Vašeho produktu a vyhněte se stavění a testování prototypů 
 • Spektrogramy
  • Pomocí spektrogramů můžete snadno vizuálně identifikovat a izolovat či odstranit zdroj hluku
 • Mísení zvuků
  • Díky nástroji Mix table lze regulovat jednotlivé složky zvuku  
 • Import signálu jak v časové, tak ve frekvenční oblasti
  • Importujte signál v časové oblasti (např. měření či CFD simulace) nebo ve frekvenční oblasti (např. harmonická analýza)
 • Psychoakustické indikátory 
  • Pomocí psychoakustických indikátorů vytvořených podle norem či dle Vámi definovaných indikátorů můžete kvantifikovat nepříjemnost hluku 
 • Přenosové funkce
  • Předpovězení celkového zvukového projevu produktu, např. zvuku elektromotoru v kabině vozidla
 • Váhové funkce
  • A, B a C váhové funkce 
 • Filtry    
  • Rozmanité možnosti filtrace zvuku
 • Nástroje usnadňující výběr
  • Tyto nástroje velmi usnadňují výběr složek zvuku

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin