Přehledová tabulka vlastností CFD produktů ANSYS r17.0

Přehledová tabulka vlastností CFD produktů

ANSYS r17.0

Funkcionalita

ANSYS CFD

ANSYS CFD-Flo

ANSYS CFD Professional

ANSYS FLUENT

ANSYS CFX

2D řešič

x

 

 

 

2D řešič – jako 3D segment

x

x

x

x

3D řešič

x

x

x

x

Stacionární proudění

x

x

x

x

Nestacionární (tranzientní) proudění

x

x

x

 

Nestlačitelné proudění

x

x

x

x

Stlačitelné proudění

x

x

x

 

Přestup a prostup tepla

x

x

1)

x

Přenos tepla sáláním

x

x

*

 

Přirozená konvekce

x

x

*

 

Interní radiace/záření – s vlivem média

x

x

 

 

Interní radiace/záření – průhledné materiály

x

x

 

 

Externí radiace

x

x

 

 

Sluneční záření a zatížení

x

x

 

 

Turbulence – isotropní

x

x

*

2)

Turbulence – anisotropní/RSM/LES

x

x

*

 

Turbulence – transientní/SAS/DES

x

x

 

 

Rotující stroje – MRF/frozen-rotor

x

x

 

 

Rotující stroje – sliding-mesh/stage

x

x

 

 

Dynamické/pohybující-deformující se sítě (MDM)

x

x

x

 

Immersed-solid/MST metoda pro pohybující se části

 

x

x

 

Pohyb pevných částí vlivem proudící tekutiny (6DOF)

x

x

x

 

Proudnice – nehmotné

x

x

x

x

Trajektorie částic – hmotné

x

x

 

 

Modelování směsí více složek

x

x

x

 

Chemické reakce

x

x

 

 

Spalování

x

x

 

 

Modelování diskrétní fáze s vlivem na proudění primární tekutiny

x

x

 

 

Vícefázové proudění – Eulerův přístup

x

x

 

 

Vícefázové proudění – volná hladina (VOF)

x

x

x

 

Kavitace

x

x

x

 

Vícefázový film na stěně (Eulerovský)

x

x

 

 

Změna fáze

x

x

 

 

Nenewtonovská viskozita

x

x

x

 

Porézní médium

x

x

x

 

Zabudovaný nástroj pro optimalizaci proudění

x

 

 

 

Akustika – export zdroje

x

x

x

 

Akustika – predikce hluku

x

 

 

 

Modely pro simulaci předacího vlákna

x

 

 

 

Model pro simulaci palivových článků

3)

 

 

 

Morphing sítě

3)

3)

 

 

Model nestacionární simulace lopatkových řad TBR (turbo)

 

x

 

 

Flutter/vynucená odezva

 

3)

 

 

Adjoint řešič – citlivostní analýza

x

 

 

 

Kartézské síťování metodou cut cell

x

 

 

 

 

Vysvětlivky: x – obsahuje danou funkcionalitu, 1) obsahuje, ale má omezenou funkcionalitu, 2) použití je omezeno pouze na k-eps modely, 3) umožňuje při dokoupení spec. modulu

 

 

Hotline:

 

Sledujte nás:

facebookyoutubelinkedin