ANSYS 2019 R1 - Novinky

Obsah

CFD: Mechanika tekutin

FEA: Strukturální úlohy (pevnost/pružnost)

Elektro: Elektro-magnetické pole

HFSS

ANSYS ICEPAK

Twin Builder

Discovery AIM

Discovery Live

Úvod

Megatrendy jako je například 5G síť, autonomní vozidla a elektrifikace v poslední době radikálně mění směr vývoje produktů. Pro společnosti je stále obtížnější udržet rychlost vývoje a rozpočet současně.

ANSYS 2019 R1 přináší rychlost, obratnost a dostupnost, která inženýrům - na všech úrovních odbornosti - umožní vyvinout a doručit svým zákázníkům produkt nové generace. S jednoduchou obsluhou a novými funkcionalitami napříč softwarovým portfoliem ANSYS, umožňuje poslední verze okusit sílu ANSYS Pervasive Engineering Simulation více inženýrům.

Počínaje novým přístupem k ANSYS Fluent přes velice přesnou utilitu additive manufacturing až po ohromující schopnosti nové produktové řady ANSYS Motion, maximalizuje ANSYS 2019 R1 produktivitu napříč všemi průmyslovými odvětvými. Společnosti nyní mohou učinit důležité rozhodnutí na základě fascinujících výsledků z numerických simulací. Současně mohou posouvat hranice inovací a urychlit čas potřebný k doručení produktu na trh bez zbytečných ústupků na kvalitě. 

Část spektra novinek ze softwarového portfolia ANSYS 2019 R1 jsme pro Vás shrnuli v následujícím přehledu.  Detailní přehled o novinkách v této verzi můžete získat na našich pravidelných setkáních po celé ČR a SRCFD: Mechanika Tekutin

SVS FEM TOP 4 novinek v oblasti proudění tekutin:

 1. ​Možnost využít Expression stejně jako v CFX pro zadávání (nejenom) okrajových podmínek 
 2. Nový algoritmus síťování Mosaic Meshing kombinovaný s paralerním síťováním
 3. Zcela nový turbulentní model GEKO
 4. Vylepšené možnosti tvorby výkonových křivek rotačních strojů - performance maps (CFX)

Další užitečné novinky:

 • Nové grafické rozhraní ANSYS Fluent s možností vlastní konfigurace
 • Možnost Drag'n'Drop pro přenos okrajových podmínek mezi úlohami (Fluent)
 • Editovatelné objetky typu Surface
 • Kombinace radiačního modelu MOnte Carlo se Solar Load modelem
 • Možnost vyhodnocení působících sil od dopadajících čásitc v DPM modelu
 • Vylepšený CHEMKIN FGM Flamelet přímo ve Fluentu
 • Nový model pro šíření akustických vln - Wave Equation Solver
 • Vylepšené možnosti adaptace sítě
 • Nová možnost propojení ANSYS Fluent a ANSYS Maxwell v rámci modulu system coupling 2.0
 • Defaultní nastavení řešiče (pressure-based) je změněno na Coupled, Pseudo Transient
 • Přidána možnost propojení ANSYS CFX s Functional Mockup Interface (FMI) - napojení na 1D simulace z oblasti říyení a optimalizace
 • Možnost vytváření hybridní sítě uvnitř TurboGridu
 • ANSYS Forte je možné ovládat pomocí Workbench journalu


FEA: Strukturální úlohy

SVS FEM TOP 4 novinek v oblasti strukturálních úloh

 1. Kombinace výsledků ze statické, harmonické a transientní úlohy
 2. Topologická optimalizace v oblasti teplotních analýz
 3. Automatické vyhlazení STL geometrie optimalizovaného tvaru
 4. Equivalent Radiated Power (Level) Waterfall Diagram k dispozici bez nutnosti doplňujících simulací

Další užitečné novinky:

 • Distribuovaný řešič defaultně nastaven jako výchozí řešič pro všechny druhý analýz
 • Možnost redukce velikost výsledkového souboru
 • Semi-Implicitní řešič pro efektivnější konvergenci nelineárních úloh
 • Rožšířené možnosti simulace trhlin (SMART Crack)
 • Možné definovat šablony pro simulace
 • KeyFrame Animation - nová možnost vytvoření animace výsledků
 • PartTransform - Transformace polohy tělesa/sestavy včetně sítě bez nutnosti vrácení se do modeláře

 • Definice počátečních napětí do cyklicky symetrických analýz
 • Transformace deformovaného modelu z LS-DYNA do statické simulace


Elektro

ANSYS Maxwell 2019 R1 

 • Rychlé simulace elektromagneticky buzených vibrací a akustického hluku pro elektrické stroje

Analýza elektrických strojů

 • Možnost importu CAD, nebo Maxwell geometrie do programu RMxprt pro automatické dotvoření kompletního 2D (3D) modelu elektrického stroje

High Performance computing

 • Implementace DDM (Domain - Decomposition - Method) do harmonické 3D analýzy
 • Možnost paralelizace výpočtů na základě MPI i sdílené paměti

Konečnoprvkové síťování

 • robustnější tvorba sítě na základě klonování
 • Vylepšení zohledňování povrchových ztrát

Dokumentace programu

 • Dokumentace programu v on-line podobě i ve formátu PDF přístupná z menu programu

ANSYS HFFS 

HFSS-IE a HFSS SBR+

 • Vylepšení hybridního řešiče FEM-IE pro simulaci interakce atnény s radomem a radarového modulu s automobilovou maskou

 • Možnost modelování anténních překážek v HFSS SBR+

HFSS 3D Layout

 • Vylepšená kalibrace soustředěných portů - podpora i neobdélníkových tvarů 
 • Rychlejší síťování 3D komponent v rámci simulace planárních struktur

Emit

 • Integrace do ANSYS Electronics Desktopu

High Perfomance Computing 

 • Vylepšená správa a provádění HPC clusterových a cloudových simulací

Tvorba sítě a výkon

 • Robustnější síťování a vylepšená zpětná vazba procesu tvorby sítě
 • Rychlejší vyhodnocování a vykreslování výsledků v HFSS FEM

ICEPAK

 

 • AEDT Icepak - obousměrná kosimulace s elektro řešiči v rámci AEDT
 • AEDT Icepak - import .tzr archivu z klasického Icepak prostředí
 • Icepak -  import sítě na sestavy (assemblies)
 • Icepak – vzdálený výpočet na stanicích s ANSYS Fluent
 • Icepak – beta funkce umožňující radiační model Monte Carlo

Twin Builder

 • Nově nabízí tři balíčky licencování podle náročností aplikace
 • Dynamic ROM - možnost tvorby dynamických modelů s redukovaným stupněm volnosti 
 • Nová rychlá elektro-teplotní analýza se zjednodušeným průměrovaným GBT/MOSFET modelem
 • Možnost testování digitálních dvojčat a jejich začlenění do platforem IIoT

Discovery AIM

 • Nově PSD analýza (spektrální hustota)
 • Přidáno dočasné potlačení okrajových podmínek, kontaktů a zatížení
 • Urychlení nelineárních výpočtů Discovery Live

 • Možnost aplikování nových okrajových podmínek (Remote Force, Functional Supports, Distributed Mass)
 • Nové možnosti výběru geometrie (Named Selection, Components, Sub-assemblies)
 • Podpora zobrazení více výsledků zároveň
 • Ukládání nastavení zobrazení výsledků
 • Výsledkový kalkulátor (výsledky po cestě, výpočet vlastní frekvence, export)
 • Přejmenovávání, přidán Detail Tab, 
 • Beta verze topologické optimalizace (extrémně rychlé a hladké výsledky, export STL, …)

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube