Školení ANSYS CFX - Combustion and Radiation (Spalování a radiace)

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

25 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS CFX, kteří se chtějí seznámit s možnostmi a způsoby modelování spalování a radiace. Účastník se seznámí se základními postupy pro definování jednotlivých typů hoření a přenosu tepla sáláním, včetně fyzikálních omezení pro konkrétní numerické modely.

Obsah školení:

 • Úvod do numerického modelování spalování
  • Vysvětlení základních pojmů
  • Způsoby volby vhodného modelu
  • Vstupní požadavky na mřížku, počáteční a okrajové podmínky
  • Způsoby definování chemických reakcí
 • Základní modely spalování
  • Eddy Dissipation, Finite Rate Chemistry, PDF Flamelet, Burning Velocity Models (BVM)
 • Pokročilé modely spalování
  • Extended Coherent Flame Model (ECFM), Residual Material Model, Autoignition Model
 • Modelování spalování s diskrétní fází - kapalná paliva
  • definování rozstřiku kapaliny, interakce kapiček od proudového pole mezi sebou a se stěnou
 • Spalování uhlí
 • Modely radiace
  • Úvod, vysvětlení základních pojmů
  • Použití jednotlivých modelů
   • Rosseland, P1, Discrete Transfer, Monte Carlo
 • Emise
  • NOx (thermal, prompt, fuel, N2O, reburn), CO, saze
 • Praktické ukázky
Registrace
 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube