Školení ANSYS CFX - FSI (Interakce pevných těles s tekutinou)

Délka školení: 

2 dny

Úroveň: 

pokročilá

Forma: 

interaktivní

Cena (bez DPH): 

25 000 Kč
Termíny školení se domlouvají individuálně.

 

Školení je určeno pro uživatele programu ANSYS CFX, kteří se chtějí seznámit s možnostmi přenosu proměnných a způsoby modelování FSI analýz.

Školení je založeno na starších technologií MFX a MAPDL ve verzi 14.5. Pro řešení FSI úloh na aktuálních technologiích doporučujeme školení ANSYS Fluent FSI.

Předpoklady:

 • Absolvování školení ANSYS CFX
 • Zkušenosti s ANSYS CFX
 • Zkušenosti s ANSYS Mechanical

Obsah školení:

 • Úvod do FSI
  • Vysvětlení základních pojmů
  • Časově ustálené a transientní úlohy
 • 1-směrné FSI
  • Přenos v prostředí ANSYS Workbench a mimo něj
  • Přenos proměnných mezi analýzami
   • Teplota, tlak, součinitel přestupu tepla, deformace
   • CFD -> FEM (statická, harmonická)
   • FEM -> CFD, ELMG -> CFD
 • Pohybující/deformující se mřížka
  • Způsoby definování změn na mřížce
  • Vazba na ANSYS Meshing a ANSYS ICEM CFD
  • Vytváření simulace s externím remeshingem
 • 2-směrné FSI
  • Přenos v prostředí ANSYS Workbench a mimo něj
  • Stavba simulace s obousměrným FSI
  • Výpočet 2-way FSI
   • Nastavení jednotlivých řešičů
   • Configurace pro paralelní výpočty
   • Možnost restartování úloh
 • Vnořená mřížka (Immersed Solids)
  • Definování simulace a její možnosti
  • Stěnová funkce
 • 6-DOF
  • Definování simulace a její možnosti
  • Posuv, rotace, podmínky, omezení a stupně volnosti pro pohyb
  • Řízení výpočtu
Registrace
 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube