Školení pro ANSYS Mechanical

Cílem tohoto základního školení je seznámit nového uživatele, nebo začátečníka s klasickým prostředím ANSYS APDL (ANSYS Graphical User Interface) a na praktických příkladech zvládnout výpočty z oblasti lineárních strukturálních a teplotních úloh, a to od vytvoření geometrického modelu a definování konečnoprvkového modelu, přes vlastní výpočet, až po vyhodnocení a zpracování výsledků.

Cílem tohoto základního školení je seznámit uživatele s pokročilejšími přístupy při simulaci strukturálních a teplotních úloh metodou konečných prvků v klasickém prostředí ANSYS APDL, jako je např. parametrické programování úloh pomocí jazyka APDL, výpočet sdružených strukturálních-teplotních úloh, submodeling, využití prutových a skořepinových elementů ve výpočtech atd.  Jednotlivé přistupy a algoritmy jsou ukázány také na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou řešení nelineárních úloh (materiálové, geometrické a kontaktní nelinearity) v klasickém prostředí ANSYS APDL. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou řešení nelineárních úloh (se zaměřením na materiálové nelinearity) v klasickém prostředí ANSYS APDL. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou řešení nelineárních úloh (se zaměřením na materiálové a geometrické nelinearity) v klasickém prostředí ANSYS APDL. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s problematikou řešení kontaktních nelineárních úloh v klasickém prostředí ANSYS APDL. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech.

Cílem tohoto školení je seznámit účastníka s možnostmi využití programovacího jazyka APDL pro psaní maker, dávek výpočtů a tvorbu parametrických modelů v klasickém prostředí ANSYS Mechanical APDL. Účastníci mají v průběhu školení možnost si získané znalosti vyzkoušet na praktických příkladech. Odvození vlastních projektů z reálných programových rozšíření firmy SVS FEM.

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube