ANSYS RMxprt

RMxprt™ (Rotation Machine expert) je speciální program pro rychlý návrh a optimalizaci elektrických strojů točivých. Umožňuje porovnávat počáteční návrhy a provádět stovky parametrických analýz běhěm několika vteřin. Lze jím simulovat kritické parametry strojů za normálních provozních podmínek, při stavu bez zatížení i zablokování rotoru. Typickými výstupními veličinami jsou momentové charakteristiky, ztráty, účinnost, indukce ve vzduchové mezeře, indukčnost vinutí a rozptyl.

Na základě vstupních ůdajů a předdefinovaných šablon elektrických strojů RMxprt™ provádí analýzu elektrických strojů a automaticky generuje jejich geometrické, obvodové i konečnoprvkové modely. Charakteristiky stroje pak můžou být zpřesněny konečnoprvkovým programem Maxwell® nebo systémovým multidoménovým simulačním programem Simplorer®, který umožňuje simulaci jeho chování v součinnosti s výkonovou a řídící elektronikou.

RMxprt™ využívá klasickou analytickou teorii elektrických strojů točivých a magnetických obvodů. Pro výpočet indukce ve vzduchové mezeře se využívá zpřesněná Schwarz-Christoffelova transformace. Hysterezní ztráty, ztráty vířivými proudy, rozptyl, indukčnost, vliv laminace, způsobu vinutí a některé 3D efekty jako např. zkosení rotoru a vliv čela vinutí se stanovují na základě analytických vztahů. Díky vylepšeným iteračním algoritmům je výpočet saturace v náhradním obvodovém schematu velice rychlý a přesný, což umožňuje efektivně zohlednit nelineární magnetické vlastnosti materiálů u všech podporovaných typů elektrických strojů.

  • intuitivní grafické uživatelské rozhraní
  • předdefinované šablony elektrických strojů točivých
  • jednoduché spuštění simulace a automatická tvorba charakteristik a výstupního protokolu
  • extrakce obvodových modelů elektrických strojů pro rozsáhlé systémové simulace
  • přímá vazba na program Simplorer (simulace elektrických strojů v součinnosti s výkonovou a řídící elektronikou)
  • knihovna lineárních, nelineárních, izotropních, anizotropních a laminovaných materiálů
  • parametrické a optimalizační simulace (Optimetrics)
 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube