ANSYS PExprt

PExprt™ (Power Electronic expert) je speciální program pro rychlý návrh a optimalizaci magnetických komponent pro výkonovou elektroniku. Využívá výhody klasické analytické i moderní konečnoprvkové metody. Na základě vstupních údajů a knihovny magnetických komponent program počítá a vybírá optimální typ a rozměry jádra, magnetický materiál, velikost vzduchové mezery, strategii vinutí, počet závitů, typ a průměr vodičů.

Výsledný návrh je možné dál zpřesnit a optimalizovat na základě konečnoprvkových simulací programem Maxwell2D, který je součástí balíku PExprt. Výsledkem těchto simulací jsou parametry magnetického obvodu, jako např. magnetizační a rozptylová indukčnost, mezizávitová kapacita, frekvenční závislost impedancí vinutí zohledňující efekt vířivých proudů a rozptylových toků, ztráty jádra a vinutí.

PExprt generuje ekvivalentní obvodový model pro PSpice, Saber a Simplorer, které umožňují komplexní simulaci a testování navržené magnetické komponenty v součinnosti s elektronickým obvodem.

PExprt je ideální pro návrháře měničů, spínaných zdrojů a elektronických zátěží.

Charakteristika:

  • Knihovny magnetických komponent
  • Předdefinované šablony měničů
  • Extrakce frekvenčně závislých obvodových modelů
  • Součástí je konečnoprvkový simulátor Maxwell2D
  • Výpočet ztrát vinutí na základě metody konečných prvků
 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube