Podmínky užívání

Copyright ©, SVS FEM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serveru www.svsfem.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Pokud máte zájem některý zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Služby www.svsfem.cz jsou návštěvníkům poskytovány bezplatně a jeho provoz je financován téměř výlučně z vlastních zdrojů společnosti SVS FEM, s.r.o. 

Společnost SVS FEM, s.r.o., zaručuje všem návštěvníkům serveru ochranu jejich osobních údajů. Společnost nesbírá žádné osobní údaje, které jí návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou (zejména při vkládání příspěvků do konferenčního systému), a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají návštěvníci souhlas k tomu, aby společnost SVS FEM, s.r.o s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace všech příspěvků, názorů a ostatních informací, a to na celou dobu takové činnosti.

Odkazy na tyto Stránky

Můžete vytvářet odkazy na tyto Stránky z jiných webových stránek, musíte však dodržovat následující podmínky a postupovat dle všech příslušných zákonů.

Bez písemného povolení společnosti SVS FEM, s.r.o. by jinak webová stránka, která odkazuje na tento webový server:

  1. může odkazovat, ale nesmí zobrazovat jakékoliv Materiály (včetně loga SVS FEM, s.r.o.);
  2. nesmí vytvářet prostředí prohlížeče či hraniční prostředí okolo jakýchkoliv Materiálů;
  3. nesmí prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o produktech a službách společnosti SVS FEM, s.r.o.;
  4. nesmí nesprávně prezentovat svůj vztah ke společnosti SVS FEM, s.r.o.;
  5. nesmí vytvářet předpoklad, že SVS FEM, s.r.o. schvaluje takovou webovou stránku nebo jakékoliv produkty, služby nebo obsah, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky;
  6. nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za odporný, urážlivý nebo kontroverzní a
  7. musí mít obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny. 

Ochranné známky

  1. ANSYS, ANSYS Workbench, Ansoft, AUTODYN, CFX, EKM, Engineering Knowledge Manager, FLUENT, HFSS a všechny ANSYS, Inc. jsou registrované značky společnsoti ANSYS, Inc. nebo jejich poboček, které se nachází v USA nebo v dalších zemích. Značka ICEM CFD je pod licenci ANSYS, Inc. CFX je registrovaná značka společnosti Sony Corporation v Japonsku. Všechny ostatní značky, produkty, služby a názvy nebo značky jsou vlastněny jinými vlastníky a jejich práva nejsou dotčena.
  2. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Co jsou cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač.
Totéž dělá většina velkých internetových stránek a poskytovatelů. Díky cookies si stránky zapamatují správné nastavení (jazyk, font a další možnosti). Bez cookies byste tyto údaje museli znovu a znovu zadávat.

Cookies nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali. Slouží pouze optimální funkci stránek.

Jak lze upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobnosti najdete na stránkách AboutCookies.org .
Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat a většina prohlížečů také nabízí možnost blokace jejich umísťování. Nezapomeňte však, že v takovém případě musíte při každé návštěvě stránek manuálně upravovat některé parametry jejich zobrazování.

Společnost SVS FEM s.r.o.:
Škrochova 3886/42, 615 00, Brno-Židenice
email: info (at) svsfem (dot) cz
http: www.svsfem.cz

 

 

Hotline:

+420 724 895 455

hotline(at)svsfem(dot)cz

Online HelpDesk

 

Sledujte nás na:

facebook youtube